Loader

SmartStain® EVE-S

Niezawodna ochrona przed wszystkimi typami ataków na bankomaty.

System kompleksowej ochrony i bawienia banknotów Feerica SmartStain EVE-S neutralizuje wartości przechowywane w bankomatach w przypadku ataków fizycznych na urządzenia, w typ próbom cięcia narzędziami mechanicznymi oraz termicznymi, taranowaniem oraz eksplozjami z użyciem stałych materiałów i gazowych mieszanin wybuchowych. SmartStain EVE-S wykorzystuje wysoce bezpieczny, nieusuwalny i identyfikowalny środek barwiący, który nieodwracalnie znakuje banknoty. Banknoty poddane neutralizacji są łatwe do rozpoznania podczas próby wprowadzenia do obrotu co znacząco ułatwia służbom porządkowym poszukiwanie i wykrywanie sprawców ataków. System inteligentnego barwienia banknotów został z powodzeniem przetestowany na polskich znakach pieniężnych pochodzących z wielu emisji, drukowanych na różnym podłożu jak również zabezpieczonych polimerową warstwą ochronną.

Działania prewencyjne polegające na wdrażaniu środków bezpieczeństwa skoncentrowanych wyłącznie na pojedynczych typach ataków na bankomaty nie są skutecznym i proaktywnym rozwiązaniem, a tym samym przyczyniają się do pogłębiania ogólnego problemu ataków na bankomaty. Profesjonalne rozwiązanie musi być gotowe do przeciwstawiania się ciągle rozwijającym się sposobom działania przestępców i eliminować wszelkie płynące z nich korzyści. Dlatego SmartStain EVE-S odbier przestępcom możliwość czerpania korzyści z ataków na bankomaty i jednocześnie zwiększa szanse na ich ujęcie przez organy ścigania.

SmartStain EVE-S to wysoce niezawodne i przetestowane rozwiązanie, które zapewnia kluczowe dla polskiego rynku korzyści:

  • Certyfikaty europejskich jednostek i niezależne testy zgodności z polskimi regulacjami
  • Wysoce niezawodna technologia o znikomym współczynniku „fałszywych aktywacji”
  • Łatwość obsługi potwierdzona również przez polskie firmy CIT
  • Zdolność systemu do adaptacji zmian w procesach operacyjnych
  • System w pełni gotowy do ochrony End-to-End (w liczarniach i transporcie)
  • Dostępny dla wszystkich bankomatów i typów kaset na polskim rynku
  • 8-letnia żywotność pakietu barwiącego w kasecie wspierana przez dożywotniw wsparcie producenckie dla systemów Feerica
  • Transparentny i niski całkowity koszt utrzymania bez ukrytych kosztów operacyjnych
  • Bezpieczna dla pracowników CIT i personelu bankowego technologia aktywacji
  • Pełne i skuteczne wsparcie techniczne w Polsce przez autoryzowanych partnerów Feerica


(ta zgoda jest niezbędna, jeżeli chcesz, by skontaktował się z Tobą przedstawiciel Talemax).